หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบอาคารมาตรา 32 ทวิ 23-01-2019
     สัญญาประชาคม 12-03-2018
     ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 18-12-2017
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี 2561 18-12-2017
     จดหมายข่าว 2561 18-12-2017
     ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 18-12-2017
     ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 18-12-2017
     จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27-02-2017
     จดหมายข่าว 2560 03-01-2017
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 22-12-2016
     การจัดเก็บภาษีป้าย 22-12-2016
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 22-12-2016
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2560 22-12-2016
     จดหมายข่าว 2559 06-12-2016
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16-12-2015
     การจัดเก็บภาษีป้าย 16-12-2015
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 16-12-2015
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี-ปี 2559 16-12-2015
     จดหมายข่าว 02-03-2015
     เอกสารเผยแพร่ห้ามซื้อขายงาช้างผิดกฏหมาย 17-12-2014
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16-12-2014
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 16-12-2014
     การจัดเก็บภาษีป้าย 16-12-2014
     ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 15-12-2014
     กลุ่มอาชีพทำเครื่องปรุงลาบ 05-01-2014
     กลุ่มอาชีพทำดอกไม้จัน 05-01-2014
     การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 01-10-2013
     การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย 01-10-2013

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology