เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ/ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560
 - ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561
 - ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology