เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต 2561
 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology