ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 - แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2553
 - ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2554
 - ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology