เอกสารประชาสัมพันธ์
 

เอกสารเผยแพร่
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการดำเนินการศูนย์ร้องเรียน
 - แนวปฎิบัติการจัดการการร้องเรียนการทุจริต
 - ประกาศ เรื่อง ร้องเรียน
 - ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology