เอกสารเผยแพร่
 

ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565

มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือด้านการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรณีเกิดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2565

อบต. หนองยาง นำถุงยังชีพมอบให้กับผู้กักตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ตำบลหนอง

อัพเดทเมื่อ : 12-04-2022 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology