เอกสารเผยแพร่
 

โครงการตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลางสงกรานต์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สารวัตรกำนัน และหน่วยงานในพื้นที่

ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกลางสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึง วันที่ 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณ สามแยกบ้านโสงหนองบัว

ด่านชุมชนและจุดบริหารตำบลหนองยาง

ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน

ในเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย

อัพเดทเมื่อ : 12-04-2022 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology