เอกสารเผยแพร่
 

มอบอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดฟันให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองยาง

30 กันยายน 2562  ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสง มอบอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดฟันให้โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก โรงเรียนบ้านหนองยาง  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

อัพเดทเมื่อ : 30-09-2019 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology