เอกสารเผยแพร่
 

กิจกรรม รณรงค์และแก้ไขปัญหาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม รณรงค์และแก้ไขปัญหาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มิถุนายน  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองยาง สมาชิกสภา อบต.หนองยาง สมาชิก อปพร.ตำบลหนองยาง และพนักงานส่วนตำบลหนองยาง

ร่วมเดินณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

อัพเดทเมื่อ : 27-06-2019 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทร. 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology