เอกสารเผยแพร่
 

รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565

15 มิถุนายนของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 ประเด็นสื่อสาร "นวัตกรรมก้าวไกล ร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก" ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ใช้นวัตกรรมการตรวจหาเชื้อโรคไข้เลือดออกชนิดตรวจเร็ว เรียกว่า NS1 ซึ่งทำงานคล้ายชุดตรวจ ATK ที่ใช้ตรวจโควิด-19 เพื่อการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว และควบคุมการระบาดได้ทันท่วงที และอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ประชาชนนำไปใช้ได้คือ กับดักไข่ยุงลาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะนำนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้ เพื่อพาประเทศไทย เข้าสู่สังคมปลอดไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

อัพเดทเมื่อ : 15-06-2022 00:00:00


 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
โทรศัพท์/โทรสาร 044-001149  
Email: admin@abtnongyang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology